Subsidieregeling voor aanschaf schoon bouwmaterieel opent 5 maart

De subsidieaanvraag voor de aanschaf van schoon en emissieloos bouwmaterieel opent op 5 maart 2024. Vorig jaar was de subsidiepot al binnen één dag leeg. Met de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) wil de overheid bouwbedrijven aanmoedigen om over te stappen op schoner materieel, wat bijdraagt aan het verminderen van stikstofuitstoot. Dit jaar is er 36 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van schoon en emissieloos bouwmaterieel, en 10 miljoen euro voor het ombouwen van dieselmachines naar uitstootarme of -vrije machines. Daarnaast is er 9 miljoen euro gereserveerd voor innovatieve ideeën om de uitstoot te verminderen, en 1 miljoen euro voor het ondersteunen van haalbaarheidsstudies.

Aandachtspunten voor je aanvraag

Enkele belangrijke aandachtspunten voor het indienen van een aanvraag zijn:

  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus het is belangrijk om zo snel mogelijk in te dienen.
  • Bij uitputting van het budget volgt een loting voor alle aanvragen die op die dag zijn binnengekomen.
  • Het is toegestaan om tegelijkertijd deel te nemen aan AanZET (aanschafsubsidie voor zero-emissie trucks vanaf 26 maart) en SSEB voor hetzelfde voertuig, maar dubbele subsidie is niet toegestaan. Dit moet zelf worden aangegeven bij de RVO.
  • Binnen 12 maanden na subsidieverlening moet de subsidievaststelling worden aangevraagd, met een optie voor verlenging van nog eens 12 maanden.

Welke bouwmachines?

Op de Lijst van bouwmachines staan machines die in aanmerking komen voor de SSEB Aanschaf. Enkele nieuw toegevoegde machines in 2024 zijn onder andere hoogwerkers, boomverplantingsmachines, mobiele batterijpakketten vanaf 50 kWh en vliegwielen als vermogensvoorziening. Voor de volledige lijst kun je hier het overzicht bekijken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *