Beschikbare Subsidieregelingen voor EV Laadinfrastructuur in 2024

In 2024 gaan we in de wereld van zware elektrische voertuigen (EV’s) een significante sprong voorwaarts maken. Naast de reeds bestaande stimuleringsmaatregelen, komen er namelijk interessante subsidieregelingen beschikbaar voor elektrische bouwmachines en zero-emission trucks. In deze blog zetten we deze initiatieven voor jou op een rijtje.

SSEB Subsidieregeling

Aanschaf Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel

Hoewel primair gericht op bouwmaterieel, kan de SSEB-subsidieregeling ook van toepassing zijn op de laadinfrastructuur die nodig is voor elektrische bouwmachines. Ondernemingen kunnen profiteren van deze regeling om de aanschaf van duurzame laadsystemen te vergemakkelijken.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Voor alle bedrijven is het maximale subsidiebedrag per bouwmachine € 300.000. De subsidie per nieuwe emissieloze bouwmachine is maximaal 40% van de meerkosten ten opzichte van een bouwmachine met een verbrandingsmotor. Voor midden- en kleinbedrijf is dit maximaal 50%.

Het subsidiebedrag wordt verminderd met de MIA-korting. Dit vaste percentage van 11,25% wordt berekend over de investeringskosten van de bouwmachine.

Per kalenderjaar kan een onderneming of groep van ondernemingen maximaal € 1 miljoen aan subsidie krijgen voor SSEB Aanschaf en/of SSEB Retrofit samen. Een groep van ondernemingen is een economische eenheid met organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen.

AanZET Aanschafsubsidie Zero-Emissie Trucks

Openstelling verzet van 9 januari naar 26 maart 2024.

De openstelling van de AanZET-subsidieregeling is verschoven naar 26 maart 2024, met een beoogd subsidieplafond van € 45 miljoen. De aanvraagperiode sluit ook eerder dan gepland, op 24 mei 2024.

De AanZET-subsidieregeling is cruciaal voor bedrijven die investeren in zero-emissie trucks. Hoewel de nadruk ligt op het voertuig zelf, kunnen bedrijven ook subsidie aanvragen voor de benodigde laadinfrastructuur. Dit biedt een extra kans om de transitie naar een emissieloze vloot te versnellen.

MIA/VAMIL 

Oplaadpunt voor elektrisch aangedreven zware voertuigen en mobiele werktuigen

 

De MIA/VAMIL-regeling voor oplaadpunten richt zich specifiek op zware voertuigen en mobiele werktuigen. Dit biedt een kans voor bedrijven om de aanschaf van laadinfrastructuur te vergemakkelijken, waardoor de adoptie van elektrisch aangedreven zwaar materieel wordt gestimuleerd.

 

Tijdelijke Subsidieregeling Zero-Emissie Mobiliteit

 

De tijdelijke subsidieregeling voor zero-emissie mobiliteit is een veelbelovend initiatief met betrekking tot waterstof en private laadinfrastructuur voor EV’s. Hoewel specifieke details nog niet volledig bekend zijn, wijst het conceptdocument (op aanvraag beschikbaar) op een mogelijke ondersteuning voor laadinfrastructuur. Dit kan een interessante kans zijn voor bedrijven die investeren in geavanceerde laadsystemen.

 

Provinciale Initiatieven

 

Gelderland:  Bedrijven die actief zijn in Gelderland kunnen profiteren van de provinciale stimulans voor DC-snelladers en stationaire batterijen, wat de ideale infrastructuur creëert voor laadpunten.

 

Zuid-Holland: De planvorming subsidie voor verduurzaming van bedrijventerreinen kan indirect bijdragen aan de ontwikkeling van EV laadinfrastructuur.

 

Met deze subsidieregelingen voor EV laadinfrastructuur in 2024 wordt de drempel voor bedrijven om actief deel te nemen aan de transitie naar duurzame mobiliteit verlaagd. En door gebruik te maken van deze programma’s kunnen we samenwerken aan een toekomst waarin elektrisch laden de norm is.

Benieuwd hoe wij je daar mee kunnen ondersteunen, neem dan contact met ons op.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close